top of page

Informovaný souhlas se zpracováním

osobních údajů

Ochrana osobních údajů (GDPR)
Identifikace správce: Sportovní klub GymPar, z.s.

se sídlem: Strahovice 186, 747 24

zapsaná pod spisovou značkou L 17907 u Krajského soudu v Ostravě

IČ: 07331134

V souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních (dále jen "Nařízení") souhlasím tímto s tím, aby výše uvedený Sportovní klub GymPar, z.s. (dále jen "spolek") jako správce zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • jméno

 • příjmení

 • email

 • telefon

 • datum narození


pro účely:

 • správa databáze členů spolku GymPar

 • sdílení fotografií a videí na sociálních sítích, internetových stránkách www.gympar.cz


To vše také v souladu s Nařízením a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to vše do té doby, než ukončím spolupráci se spolkem či dokud jí nesdělím, že již se zpracováním osobních údajů nadále nesouhlasím.

Komunikace s námi v případě neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů může být značně ztížena. Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru tímto na vědomí, že správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení je výše uvedený spolek.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením od spolku GymPar právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům

 • požadovat opravu či výmaz mých osobním údajům

 • požadovat omezení zpracování

 • vznést námitku proti zpracování

 • na přenositelnost osobních údajů

Byl/a jsem také poučen/a, že mám právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a to jedním z těchto způsobů:

 • písemným úředně ověřeným sdělením doručeným na adresu: Strahovice 186, 747 24

 • zasláním emailu s příslušnou žádostí na emailovou adresu: info@gympar.cz

 • odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení spolku GymPar. Také mám právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

bottom of page