Marek Moravec

Marek se při sportu cítí jako ryba ve vodě. Různorodým aktivitám jako je fotbal,skateboarding aj. se věnuje od útlého věku. Stěžejní roli v jeho sportovním životě však sehrál Parkour a Freerun, kterým se aktivně zabývá již sedm let. Za tuto dobu nasbíral mnoho cenných informací i zkušeností s vedením dětských kroužků, parkourových táborů a své schopnosti prezentoval na nespočetném množství festivalů. Studuje na Ostravské univerzitě obor tělesná výchova a výchova ke zdraví.

Marek je velmi přátelský typ člověka a jeho prioritu v životě představují přátelé a rodina. Ve svém volném čase se snaží najít prostor pro trénink za cílem neustálého růstu fyzické kondice nebo získávání nových zkušeností v oblasti cvičení a sportu.

Trenérská činnost:

  • spoluzakladatel a trenér ve Freerun Prajzská

  • hlavní vedoucí na letních parkourových táborech pro děti

  • lektor parkourových kroužků pro děti

  • instruktor základního lyžování

  • instruktor snowboardingu

© 2020 GymPar - Sportovní klub GymPar